Ydelser

Kåre arbejder særligt inden for følgende trekant:

Public Affairs

Politisk interessevaretagelse, stakeholder relations, offentligt-privat samarbejde og partnerskabsprojekter.

Public Relations

Strategisk kommunikation, beredskabsplaner, krisekommunikation og pressearbejde.

Strategic Relations

Strategiudvikling, strategiacceleration og eksekvering, relationsopbygning, interessentinvolvering, innovation, udvikling og procesfacilitering.

LEGO SERIOUSPLAY
Kåre er certificeret facilitator i LEGO SERIOUS PLAY metoden.
LEGO SERIOUS PLAY er en unik metode til at skabe et stort overblik, og implementere og forankre forandringer i virksomheder, organisationer og teams.

Helt konkret baserer metoden sig på, at man lærer mere effektivt ved at bruge sine hænder, når man skal skabe noget nyt. Når man bruger sine hænder opnår man samtidig et intensiveret læringsforløb, der på mange områder er meget bedre, end traditionelle workshop-metoder.

LEGO SERIOUS PLAY er en særlig måde at arbejde/lege på. Metoden er meget anerkendt og har været brugt af store virksomheder som både DONG og Novo Nordisk igennem en årrække.

LEGO Serious Play handler i høj grad om overblik og forankring. Samtidig indbyder metoden, at den enkelte deltager/medarbejder rent fysisk fx er med til at bygge strategien som skaber et særligt ejerskab til outcome.

Hvad kan det bruges til:
Strategiworkshops (“Byg din strategi – den husker man!”)
Teamudvikling (“hvem er vi – og bruger vi vores ressourcer godt nok”?)
Sammenlægningsprocesser (fx af flere kontorer/afdelinger)
Forankringsprocesser (“vi har en strategi, men mange kan ikke huske den?”)
Værdiprocessen (“hvad betyder vores værdier for os i hverdagen?”)
Scenarie-træning (“Hvad gør vi, hvis/når worst case indtræder?”)

Kunder
Kåre har senest løst opgaver for HK, Københavns Madhus, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, DAMVAD, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Frederiksberg Kommune, Socialpædagogernes Landsforbund, Region Hovedstaden, Bindslev AS, Frederiksberg Boligfond, Cevea, CLEAN og Advice A/S

Advertisement
Kategorier
%d bloggers like this: